X
تبلیغات
Love....

Love....

خدایا میدونم که گناه دارم ولی گناه دارم....

هیس!

هیـــــس...اینجا آهسته وارد شوید وجدان ها خوابیده

اند،مبادا که بیدار شوند!!!

آرام بیایید جلو وبا چشمان خودتان بنگرید به غم ها وخراش

های اندوه بر روی دیوار دل های شکسته!

هـیـــــس!مگر نگفتم آرام؟!اینجا شادی ها همبستر وجدان

هابه خوابی عمیق رفته اند!!!

آهسته قدم بردارید وببینید سکوت را که چگونه با بغض هم

نشین شده و جدا نمیشود،هیـــســ !آرام بنگرید به اشک هایی

که بی صدا از گوشه ی چشمان غم زده وغم دیده به پایین

میغلتد!

هیــــــس...هیـــــســـ...اینجاخانه ی غم است وغم

سکوتــــ را خواهان است!

قلم:فاطمه

 

fatemeh |4:27 PM |سه شنبه 26 شهریور1392 |

کـــــــــــم بــاش از کم بودنت نتــــــــرس اونی که اگـه کم باشی ولــــــــت میکنه، همونه که اگه زیـــاد باشی حیفو میلت میکنه. ..

 

fatemeh |2:12 PM |یکشنبه 17 فروردین1393 |

سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااام به هر چی رفیقه باحالههههه

من دوباره برگشتم :دی

fatemeh |2:9 PM |یکشنبه 17 فروردین1393 |

باز دوباره پاییز،فصل تو آمده و همه جا عطر تو پر شده است؛در این روزهای سردوبارانی پاییز

هوارا با ولع نفس میکشم چرا که می دانم تو این هوارا دوست داری و عاشقانه تلقی اش می

کنی.من هم این فصل مقدس و رنگارنگ را مثل تو با تمام رنگ ها و زیبایی هایش دوست

دارم.وقتی در خیالت گم می شوی سر از کوچه ای در می آوری که سرتاسر آن را درخت های

زرد ونارنجی پوشانیده اند و فرشی از برگ های رنگی پاییزی کف کوچه را نقاشی کرده است.

وتو عاشقانه ودر حالی که دستانم را در دستان گرمت می فشاری قدم در این کوچه می

گذاری،در رویای شیرینت مرا در آغوش میکشی وقطرات کوچک باران صورتمان را نوازش می

کند و تو چنان لبخند زیبایی بر لب داری که تمام وجودم از عشقت لبریز می شود و آرام اسمت

را زیر لب زمزمه می کنم و می گویم:"به زیبایی پاییز،به این رنگ های گرم وبه ریزش این

قطرات پاک باران قسم که عاشقانه دوستت دارم".

قلم:فاطمه

fatemeh |8:41 PM |دوشنبه 15 مهر1392 |

 

بــ ـه کبــ ـریـ ـت نیـ ـازی نـیـسـ ـت!

سیـ ـ ـگـ ــار را بـــر لـبـــم مـ ـ ـی گـــذارم و

بـ ـه درد هـــایــ ـم فکـــ ـر میــ ـکــ ـنــ ـم

خــودش آتـ ـ ـش مـ ـی گیـ ـرد . . .!

fatemeh |9:29 PM |سه شنبه 2 مهر1392 |

بالش خودم را ترجیح میدهم؛

چرا که شانه های امروزی مثل بالش های مسافرخانه اند،خوب

میدانم تکیه گاه سر های زیادی بوده اند!

 

fatemeh |8:52 PM |سه شنبه 2 مهر1392 |

گله ای نیست... خودم آرزو کردم به هر چه دوست داری

برسی... آرزویم برآورده شد... به او رسیدی...

 

fatemeh |10:46 AM |پنجشنبه 28 شهریور1392 |

 


اختــراع تلفـن بـــــزرگـــــتـــرین خیــــانت بــــه بشــــریـت بـــود ...

خـــداحــافظـــــی بـــایــــد رو در رو بــــاشد ..!

گــاهــی اوقـــات اشـک هــا ، آدم هــا را بیـــدار میکــنند …

لعنــت بـــر خـداحــافـظــــی هـــای تـلـفـنـــــی ...

fatemeh |2:34 PM |چهارشنبه 27 شهریور1392 |

این روزا هیچ کس خودش نیست(البته به جز بعضیا)

 

fatemeh |10:35 AM |چهارشنبه 27 شهریور1392 |

 

فقط نظرتونو بگین

fatemeh |10:6 AM |چهارشنبه 27 شهریور1392 |

سلامتی بسری که به دوست دخترش گفت:

روزیکه جلوی دختری غیر از تو زانو بزنم روزیه که بخوام

بند کفش دخترمون رو ببندم...

 

fatemeh |10:8 PM |پنجشنبه 30 خرداد1392 |

یــِہ مـُـوقع هایے هـَـست . .

سیگار جـِـلوتـِـ

ویسـڪـے کــِـنارت

اماלּـَـہ سیگارو میـڪشے !

לּـَہ ویسڪے مے خُورے !

سَـرتو تـِـڪوלּ میدے

لـَــ:)ــبخـَـندے میزنے

میگے :

مـُـرده شور ایـלּ زندگے رُو بــَـبـَـرלּ !

fatemeh |12:43 PM |سه شنبه 28 خرداد1392 |

خیلی وقتا بهم گفتن چرا میخندی؟..

بگو ما هم بخندیم..

اما هرگز نگفتن چرا غصه میخوری؟..

بگو ما هم بخوریم..!

fatemeh |9:52 PM |دوشنبه 23 اردیبهشت1392 |

۲۰ بار دیدمت . ۱۹ بار بهت خندیدم . ۱۸ بار به من اخم کردی . ۱۷ بار از دستم خسته شدی . ولی ۱۶ بار دیگه سعی کردم و ۱۵ جمله عاشقانه را ۱۴ بار به ۱۳ زبون و ۱۲ لهجه و ۱۱ روز و ۱۰ بار به کمک ۹ نفر به تو گفتم . اما تو ۸ بار قهر کردی . ۷ بار روتو از من برگردوندی و من ۶ بار برات مردم . ۵ بار قربونت رفتم و ۴ بار نازتو کشیدم . تا ۳ بار ناز کردی و ۲ بار خندیدی و جونمو به لب رسوندی و

هنوز  ۱ بارهم نگفتی دوستم داری.

fatemeh |10:13 PM |شنبه 21 اردیبهشت1392 |

ادامسمو با اون همه شیک بودنش زیر کفشم له میکنم..

تو که جای خود داری..

fatemeh |9:28 PM |سه شنبه 17 اردیبهشت1392 |

تخت دو نفره ی خالی بدن عریان لرزان قلب پوشالی نبودنت را میخواند

 √ هی رفیق ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮﻉ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﯼ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽﺗﻤﺎﻡ ﮔﺬﺷﺘﻪ ات ﺭﺍ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﻭﺭﯼ!!

√ بعــضی از سر دردها نه با چــایی خوب میشه نه بــا ژلـوفن و نه حتی با خــواب بعضی از سر دردها فقــط با دیدن اون دو تــا چشــمای لامــصب تــو خوب میشه

fatemeh |11:11 PM |شنبه 14 اردیبهشت1392 |

یه دوستت دارم هایی هست...

میدونی دروغه ها اااااا..ا

ولی قلبت واسه باورش..

به عقلت التماس میکنه

fatemeh |6:11 PM |پنجشنبه 12 اردیبهشت1392 |

دلم تنگ می شود گاهی برای:
"یک" دوستت دارمِ ساده...
"دو" فنجان قهوه ی داغ...
"سه" روز تعطیلی در زمستان...
"چهار" پُکِ عمیق به سیگار...
و
"پنج" انگشتِ دوست داشتنی!!!
fatemeh |11:36 PM |سه شنبه 10 اردیبهشت1392 |

ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﺍﺗﺎﻗﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺑﺎ ﻧﻮﺭﯼ ﺿﻌﯿﻒ،ﻟﺮﺯﺷﯽ ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺨﺘﻢ
ﭼـــــــــــﺸــﻢ ﻫــﺎﯾــﻢ ﺭﺍ ﻣــﯿـــﻤــﺎﻟــﻢ
1new massage
ﻗﻠﺒﻢ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺗﭙﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﻮﺩ ﺷﻮﺩ!!
ﺁﺭﺯﻭ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﺎﺵ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﯽ ...
ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻢ !ﭼﻪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﻣﺤﺎﻟﯽ ...
ﺗﻮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ
fatemeh |10:23 PM |جمعه 6 اردیبهشت1392 |

Naghmehsara.ir (27)

تنها برخی از آدمها
باران را احساس می کنند …
بقیه فقط خیس می شوند…

fatemeh |11:55 AM |پنجشنبه 5 اردیبهشت1392 |

ساعتها زیر دوش می نشینی به کاشی های حمام خیره می شوی
غذایت را سرد می خوری
ناهارها نصفه شب ، صبحانه را شام!
لباسهایت دیگر به تو نمی آیند ، همه را قیچی می زنی!

ساعتها به یک آهنگ تکراری گوش می کنی و هیچ وقت آهنگ را حفظ نمی شوی!
شبها علامت سوالهای فکرت را می شمری تا خوابت ببرد!
تنهـــــــــــــــائی از تو آدمی میسازد که دیگر شبیه آدم نیست.

Avazak_ir-Boy95

fatemeh |11:29 AM |پنجشنبه 5 اردیبهشت1392 |

بیشترین دروغی که در این دنیا گفته ام…

این کلمه است….خوبم

Avazak_ir-Love11414

fatemeh |11:22 AM |پنجشنبه 5 اردیبهشت1392 |

مادرم میگفت:


ببین دوستانت همه به جایی رسیده اند


نمیدانست من منتظر مانده ام


تا به " تو" برسم...

rb

fatemeh |11:18 AM |پنجشنبه 5 اردیبهشت1392 |

هیچکس نـفهمیـــــد که « زلـیخـــــــا » مــَـــــــــرد بـود ..!
میــــدانی چــــــــــــرا ؟؟؟
.
.
.
.
.

مـــــردانـــگی میــخواهـــــد ...
مــــــــانـدَن ، پــای عشــــــقی که مـُـــدام تـو را پـــس میــــزَنــد

fatemeh |6:59 PM |دوشنبه 2 اردیبهشت1392 |

نگران شبهایم نباش

تنها نیستم

بالشم

هق هق گریه هایم

قرص هایم

دفتر کاهی نوشته هایم

سردی دستانم

همه هستند

نگران نباش!!!!!!!!!!
fatemeh |3:42 PM |چهارشنبه 21 فروردین1392 |

 

فقط بخــــــونشــــ :(ــــــ

fatemeh |9:0 PM |دوشنبه 19 فروردین1392 |

√/عشقـــــــ/ یَعنـــــى (!)

آنقَــــدر در تــ♥ــو (!) غـــرق شُـده ام

ڪـه از تَـــلاقـى نگاهَـــــــم بـا دیگـــــرى

احســاس /خیــانَتـــــ/ میڪنــم

 

fatemeh |8:58 PM |دوشنبه 19 فروردین1392 |

این روزها من

خدای سکوت شده ام

خفقان گرفته ام تا

آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود...

اینجا زمین است

اینجا زمین است رسم آدمهایش عجیب است

اینجا گم که میشوی

بجای اینکه دنبالت بگردن

فراموشت میکنن ...!!!

fatemeh |0:37 AM |دوشنبه 19 فروردین1392 |

 

دلــتـــنـــگــی پـــــیـــچـــیــده نــــیـــســـتـــــ . . . !


یـــــکــــ دل . . . ! یـــــکـــ آســـمــــان

یـــــکــــ بــــغـــض

و آرزو هــــای تــــــرکـــــ خـــــورده......

fatemeh |10:25 PM |یکشنبه 18 فروردین1392 |

مثل دیوونه های دیوونه خونه دیوونه وار

دیوونتم دیوونه

 

(بهت حق میدم دیوونه شی:)

fatemeh |8:14 PM |یکشنبه 18 فروردین1392 |